Η EmpNeusis δημιουργήθηκε με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών κατα- σκευής, φιλοξενίας, υποστήριξης και διαφημιστικής προβολής στο διαδίκτυο (internet).
Έχοντας ένα ισχυρό επιτελείο συνεργα- τών, που αποτελείται από αξιόλογα και καταξιωμένα στελέχη του χώρου με πολύχρονη εμπειρία στους τομείς αυτούς, θεωρούμε ότι μπορούμε να δημιουρ- γήσουμε για σας και την επιχείρησή σας, τις προϋποθέσεις για μια σοβαρή και επαγγελματική παρουσία στο Internet, ικανή να συμπληρώσει και να αναβαθμίσει το επιχειρηματικό σας προφίλ.
Ορισμένες από τις δημιουργίες μας


webdesigner@empneusis.gr
(210) 5699786, (210) 5617249
FAX: (210) 5696800